Trường Sĩ quan Thông tin: Sơ kết 5 năm thực hiện Đề án “Đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới”

Chiều 17/7/2018, Trường Sĩ quan Thông tin tổ chức Hội nghị Sơ kết 5 năm thực hiện Đề án “Đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới”. Đại tá Tống Hùng Dũng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Nhà trường chủ trì Hội nghị; tham dự có các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường; thủ trưởng các cơ quan, khoa, đơn vị và các đồng chí cán bộ quản lý, chỉ huy trong toàn Trường.

Sau khi nghe đồng chí Chủ nhiệm Chính trị Nhà trường đọc báo cáo dự thảo sơ kết 05 năm triển khai thực hiện Đề án “Đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới” trong Nhà trường, các đồng chí tham dự Hội nghị đã thảo luận sôi nổi. Các ý kiến đã tập trung làm rõ những điểm mà Nhà trường đã làm tốt và những điểm còn tồn tại trong thực hiện đổi mới công tác giáo dục chính trị; chỉ ra nguyên nhân và đề xuất các giải pháp thực hiện hiệu quả Đề án thời gian tới. 

 


Toàn cảnh Hội nghị


Đồng chí Chính ủy Nhà trường kết luận Hội nghị

 

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Chính ủy khẳng định, 05 năm qua, Đề án “Đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới” đã luôn được Đảng ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường, cấp ủy, chỉ huy các cấp quán triệt, triển khai thực hiện chặt chẽ, nghiêm túc, đạt kết quả cao. Chương trình, nội dung biên soạn tài liệu giáo dục chính trị đã bám sát cho từng đối tượng; hình thức, phương pháp giáo dục chính trị phong phú, đa dạng; chất lượng cán bộ làm công tác giảng dạy chính trị được nâng lên một bước; công tác đầu tư bảo đảm và quản lý, sử dụng trang bị, phương tiện giáo dục chính trị được quan tâm đầu tư đồng bộ, hiện đại. Việc thực hiện Đề án đã có vai trò hết sức quan trọng trong việc giáo dục, định hướng nâng cao nhận thức chính trị tư tưởng cho mọi cán bộ, giảng viên, học viên, nhân viên, chiến sĩ; tạo sự đồng thuận nhất trí cao, xây dựng bầu không khí dân chủ, môi trường văn hóa quân sự, môi trường sư phạm tốt đẹp, lành mạnh. Góp phần quan trọng xây dựng Nhà trường vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức; hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao. Tiêu biểu trong thực hiện Đề án có các tập thể: Phòng Chính trị, Khoa Khoa học xã hội và nhân văn, Tiểu đoàn 14, Tiểu đoàn 26, Tiểu đoàn 30.

Để tiếp tục thực hiện hiệu quả đề án trong thời gian tới, đồng chí Chính ủy yêu cầu: các cấp ủy, chỉ huy, chính trị viên các cấp trong toàn trường cần tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo công tác giáo dục chính trị tại đơn vị; nâng cao trách nhiệm, tính chủ động, sáng tạo trong lãnh đạo đổi mới nội dung, chương trình, hình thức, phương pháp giáo dục chính trị, trong đó chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin trong quá trình đổi mới; làm tốt công tác bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ giảng dạy chính trị đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ và nâng cao chất lượng công tác quản lý, kiểm tra đánh giá kết quả công tác giáo dục chính trị tại đơn vị.
 
Trường Sinh
 


 
 

 

Thông tin khác

ĐĂNG NHẬP HỆ THỐNG

THỐNG KÊ

Tổng số lượt truy cập:
Số lượt đang truy cập: