Trường SQTT: Hội nghị Sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 765 - NQ/QUTW của QUTW về nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2013-2020 và những năm tiếp theo

Chiều 28/8/2018, Nhà trường tổ chức Hội nghị Sơ kết 5 năm (2013-2018) thực hiện Nghị quyết 765 - NQ/QUTW ngày 20/12/2012 của Quân ủy Trung ương về nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2013-2020 và những năm tiếp theo. Đến dự có Đại tá Tống Hùng Dũng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Nhà trường; Đại tá Phạm Văn Sự, Phó Hiệu trưởng Nhà trường - Chủ trì Hội nghị; các đồng chí trong Ban Giám hiệu, thủ trưởng các cơ quan, khoa giáo viên, đơn vị và đội ngũ cán bộ quản lý, chỉ huy trong toàn Trường.


Toàn cảnh Hội nghị

Sau khi nghe báo cáo sơ kết, Hội nghị đã tiến hành thảo luận sôi nổi, đóng góp làm rõ hơn những mặt đã làm được và những nội dung còn hạn chế trong công tác huấn luyện chiến đấu của Nhà trường giai đoạn 2013 - 2018 theo Nghị quyết 765; chỉ ra những nguyên nhân và đề xuất một số giải pháp tiếp tục thực hiện thắng lợi Nghị quyết, nâng cao chất lượng huấn luyện chiến đấu trong thời gian tới. Thay mặt Đảng ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường, đồng chí Đại tá Phạm Văn Sự, Phó Hiệu trưởng Nhà trường đã kết luận Hội nghị.


Đại tá Phạm Văn Sự, Phó Hiệu trưởng Nhà trường kết luận

Trong 05 năm qua, Đảng uỷ, Ban Giám hiệu Nhà trường đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, quy định, hướng dẫn của cấp trên nhất là Nghị quyết số 765-NQ/QUTW ngày 20/12/2012 của Quân ủy trung ương, Nghị quyết số 599-NQ/ĐU ngày 29/3/2013 của Đảng ủy Binh chủng về lãnh đạo “Nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2013-2020 và những năm tiếp theo”; chủ động đề ra nhiều chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện chiến đấu theo đúng mệnh lệnh, hướng dẫn của trên; chất lượng huấn luyện chiến đấu, xây dựng chính quy trong nhà trường ngày càng chuyển biến vững chắc; góp phần xây dựng nhà trường vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, Đảng bộ đạt TSVM, Nhà trường VMTD. Trong giai đoạn (2019-2020) và những năm tiếp theo, Nhà trường xác định tiếp tục thực hiện đồng bộ nhiều nội dung biện pháp để nâng cao hơn nữa nền nếp, chất lượng huấn luyện chiến đấu. Trong đó trọng tâm là huấn luyện và xây dựng nhà trường theo hướng ‘‘Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại’’, lấy xây dựng chính trị làm cơ sở, không ngừng nâng cao bản lĩnh chính trị vững vàng cho đội ngũ cán bộ, nhân viên, học viên, chiến sĩ toàn trường, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; tập trung đổi mới toàn diện công tác huấn luyện chiến đấu cho các đối tượng theo phương châm ‘‘Cơ bản - thiết thực - vững chắc’’, coi trọng huấn luyện đồng bộ và chuyên sâu, huấn luyện cán bộ, nhân viên chuyên môn kỹ thuật, sát với tổ chức, biên chế, trang bị, chức năng, nhiệm vụ của nhà trường.


Đại tá Tống Hùng Dũng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Nhà trường trao khen thưởng cho các tập thể và cá nhân tiêu biểu

Kết thúc Hội nghị, Nhà trường đã tặng giấy khen cho 03 tập thể là Khoa Quân sự chung; Ban Tác chiến điều lệnh, Phòng Tham mưu - Hành chính; Ban Tuyên huấn, Phòng Chính trị và 02 cá nhân là Đại úy Nguyễn Văn Hưng, Giáo viên, Bộ môn kỹ thuật chiến đấu Bộ binh, Khoa Quân sự chung; Trung úy CN Đoàn Trung Dũng, Tiểu đội trưởng, Trung đội 1, Đại đội 10 vì đã hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện trong 5 năm (2013-2018).
 
Trường Sinh
 

 
 
 
 
 
 
 
                                                                            
                                                                            
     
 
 


Thông tin khác

ĐĂNG NHẬP HỆ THỐNG

THỐNG KÊ

Tổng số lượt truy cập:
Số lượt đang truy cập: