Trường Đại học Thông tin liên lạc đưa Trung tâm Công nghệ thông tin và Ngoại ngữ giai đoạn 2 vào hoạt động

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Đảng ủy - Ban Giám hiệu Trường Đại học Thông tin liên lạc, đầu tháng 5 năm 2020, Trung tâm Công nghệ thông tin và Ngoại ngữ đã hoàn thành việc di chuyển lên cơ sở mới tại số 75 đường 2/4, phường Vĩnh Hòa, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Các phòng nghiên cứu - thí nghiệm, phòng học, phòng thi Công nghệ thông tin, tiếng Anh, phòng làm việc của cán bộ, nhân viên đã được triển khai, lắp đặt hoàn thiện và đưa vào hoạt động.
 
 
Toàn cảnh Trung tâm Công nghệ thông tin và Ngoại ngữ cơ sở mới
 
Từ ngày 15/5/2020, các hoạt động của Trung tâm chính thức được chuyển từ cơ sở cũ tại địa chỉ Số 101B Mai Xuân Thưởng, phường Vĩnh Hải, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa về cơ sở mới.
 


Sinh viên của Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang
        tham gia thi sát hạch chuẩn đầu ra CNTT tại Trung tâm Công nghệ thông tin và Ngoại ngữ

 
Đưa cơ sở mới vào hoạt động, Trung tâm sẽ tiếp tục là nơi đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ công nghệ thông tin và năng lực ngoại ngữ cho Quân đội và xã hội, đồng thời thực hiện các hoạt động khoa học và công nghệ, hợp tác quốc tế với chất lượng cao hơn và phạm vi rộng hơn. Đây là bước phát triển quan trọng, khẳng định uy tín, vị thế của Trung tâm nói riêng và của Trường Đại học Thông tin liên lạc nói chung trong hệ thống các nhà trường quân đội cũng như hệ thống giáo dục quốc gia.
 
Nguyễn Cao Quyết
 
 

Thông tin khác

ĐĂNG NHẬP HỆ THỐNG

THỐNG KÊ

Tổng số lượt truy cập:
Số lượt đang truy cập: