Trung tâm Công nghệ thông tin và Ngoại ngữ triển khai ứng dụng phần mềm chữ ký số nội bộ

Nhằm đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác chỉ đạo và điều hành ở Trường sĩ quan Thông tin, Trung tâm Công nghệ thông tin và Ngoại ngữ (CNTT và NN) đã tiến hành nghiên cứu xây dựng phần mềm chữ ký số nội bộ. Sau 02 tháng thử nghiệm và phát triển, Trung tâm CNTT và NN đã hoàn thiện sản phẩm và triển khai ứng dụng trong Nhà trường, bước đầu đạt được đúng yêu cầu, chỉ tiêu đề ra.
 
Phần mềm chữ ký số giúp cho công tác chỉ đạo và điều hành của các cấp tiết kiệm thời gian, giảm thiểu chi phí in ấn, công sức di chuyển, đặc biệt là bảo đảm tính minh bạch và toàn vẹn của dữ liệu được ký. Phần mềm có giao diện thân thiện với người dùng, thao tác nhanh gọn, dễ sử dụng. Người sử dụng chỉ cần thao tác qua 3 bước: Chọn dữ liệu, Ký dữ liệu, và Xem kết quả.
 
 

Trang đăng nhập
 

Bước 1: Chọn dữ liệu cần ký
 

Bước 2: Ký dữ liệu
 

Bước 3: Xem kết quả
 
Trong thời gian tới, Trung tâm CNTT và NN sẽ tiếp tục nghiên cứu nhằm củng cố và phát triển tối ưu phần mềm nhằm đưa vào sử dụng ở phạm vi rộng hơn.

Doãn Thị Thanh Hà


Thông tin khác

ĐĂNG NHẬP HỆ THỐNG

THỐNG KÊ

Tổng số lượt truy cập:
Số lượt đang truy cập: