Tiểu đoàn 30: Huấn luyện ngoại khóa chuẩn bị cho Hội thi thực hành trú quân dã ngoại năm học 2018-2019

Thực hiện kế hoạch ra quân huấn luyện chào mừng khai giảng năm học 2018-2019, những ngày qua, Tiểu đoàn 30 tổ chức huấn luyện ngoại khóa với các nội dung: hành trú quân dã ngoại, triển khai thu hồi trạm Tổng đài nhân công, bồi dưỡng kỹ năng đào bếp Hoàng Cầm và mắc tăng võng. Tham gia có đông đủ cán bộ, học viên trong toàn đơn vị.

Buổi ngoại khóa đã bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cho học viên về: Cách mắc tăng, võng, đào công sự chiến đấu và sắp xếp vũ khí trang bị, ngụy trang khu trú quân; thực hành đào bếp Hoàng Cầm cấp 1 và hành động của chiến sỹ thông tin trong triển khai thu hồi trạm Tổng đài nhân công.


Cán bộ đơn vị hướng dẫn kỹ thuật mắc tăng võng cho học viên


Học viên thực hành mắc tăng võng


Hăng say luyện tập đào bếp Hoàng Cầm


Ngoại khóa triển khai thu hồi trạm Tổng đài nhân công

Thông qua ngoại khóa, học viên còn được rèn luyện nâng cao phương pháp, tác phong chỉ huy, làm cơ sở để tham gia Hội thi thực hành trú quân dã ngoại năm học 2018-2019 thời gian tới giành kết quả cao, đồng thời phục vụ tốt cho nhiệm vụ học tập tại trường và là hành trang để mỗi học viên vững bước trên cương vị, chức trách của người sĩ quan thông tin sau này.

Quốc Huy


Thông tin khác

ĐĂNG NHẬP HỆ THỐNG

THỐNG KÊ

Tổng số lượt truy cập:
Số lượt đang truy cập: