Tiểu đoàn 28 tổ chức cho học viên tham quan Trung tâm thực hành - thí nghiệm, Khoa kỹ thuật cơ sở

Sáng 07/9/2018, Tiểu đoàn 28 phối hợp với Khoa Kỹ thuật cơ sở tổ chức tham quan Trung tâm thực hành - thí nghiệm cho học viên toàn Tiểu đoàn.

 
  
Giới thiệu về thực hành - thí nghiệm cấu kiện điện tử, đo lường điện tử
 
 
Giới thiệu về thực hành - thí nghiệm lý thuyết mạch, điện tử tương tự

 

Tại buổi ngoại khóa, các giảng viên và nhân viên Khoa Kỹ thuật cơ sở đã giới thiệu cho học viên Tiểu đoàn các nội dung thực hành - thí nghiệm về cấu kiện điện tử, đo lường điện tử, lý thuyết mạch, điện tử tương tự, điện tử số, kỹ thuật vi xử lý, xử lý tín hiệu số, cơ sở kỹ thuật thông tin số, truyền sóng – an ten,…

 
 
Giới thiệu về thực hành – thí nghiệm điện tử số, kỹ thuật vi xử lý, xử lý tín hiệu số
 
 
Giới thiệu về thực hành – thí nghiệm truyền sóng – an ten, lý thuyết trường điện từ và kỹ thuật siêu cao tần

 
Với sự hướng dẫn tận tình của các giảng viên và nhân viên Khoa Kỹ thuật cơ sở, các học viên đã tiếp thu được nhiều kiến thức bổ ích, có thêm những đam mê, ý tưởng về học tập và nghiên cứu khoa học, góp phần nâng cao chất lượng huấn luyện và thực hiện các nhiệm vụ của đơn vị trong thời gian tới./.
 
 
Văn Toản


Thông tin khác

ĐĂNG NHẬP HỆ THỐNG

THỐNG KÊ

Tổng số lượt truy cập:
Số lượt đang truy cập: