Tiểu đoàn 28: Nâng cao chất lượng thực hiện điều lệnh đội ngũ

Thực hiện chỉ đạo của Thủ trưởng Nhà trường về việc nâng cao chất lượng điều lệnh đội ngũ, thời gian qua, Tiểu đoàn 28 đã tập trung huấn luyện nâng cao chất lượng Điều lệnh đội ngũ cho toàn thể cán bộ, học viên trong toàn đơn vị.

 Hệ thống bảng điều lệnh chính quy
 

Nội dung luyện tập tập trung vào động tác đánh tay, ke chân, những động tác điều lệnh cơ bản thường dùng trong học tập, công tác với phương pháp sử dụng hệ thống cọc căng dây và hệ thống bảng điều lệnh chính quy (đơn vị mới đưa vào sử dụng) nhằm nâng cao tính thống nhất trong tập thể, rèn luyện động tác cơ bản của từng cá nhân... Theo chỉ đạo của Đảng uỷ, Chỉ huy Tiểu đoàn, các Đại đội đã triển khai thực hiện luyện tập vào các buổi sáng sau giờ kiểm tra sáng; trước khi lên giảng đường, các buổi chiều thứ tư, chiều thứ bảy và sáng chủ nhật hàng tuần. Sau mỗi lần luyện tập đều có tổ chức đánh giá kết quả từng cá nhân và tập thể.

 Một buổi luyện tập Điều lệnh đội ngũ tay không của đơn vị

 
Đây là hoạt động thiết thực góp phần nâng cao kỹ năng thực hành động tác điều lệnh đội ngũ, làm cơ sở để nâng cao chất lượng xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật và chấp hành điều lệnh của Tiểu đoàn nói riêng và Nhà trường nói chung.
 
Thanh Đạt

Thông tin khác

ĐĂNG NHẬP HỆ THỐNG

THỐNG KÊ

Tổng số lượt truy cập:
Số lượt đang truy cập: