Nhà trường tổ chức kiểm tra điều lệnh năm 2019

Trong các ngày 18-19/10/2019, Nhà trường tổ chức kiểm tra thực hành Điều lệnh đội ngũ từng người không có súng. Đại tá Nguyễn Như Thắng, Phó Hiệu trưởng Đào tạo chủ trì kiểm tra; tham gia kiểm tra có 586 sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp khung toàn trường và chiến sĩ Đại đội 10.
 


Đại tá Nguyễn Như Thắng, Phó Hiệu trưởng Đào tạo kiểm tra tại Tiểu ban chấm thi số 10

  

Kiểm tra điều lệnh năm 2019 nhằm thống nhất, nâng cao nhận thức về thực hiện điều lệnh quản lý bộ đội, văn bản, chỉ thị, hướng dẫn của cấp trên và trình độ đội ngũ cá nhân cho cán bộ, giảng viên, nhân viên, chiến sĩ toàn trường. Nội dung kiểm tra gồm 2 phần: Kiểm tra nhận thức điều lệnh quản lý bộ đội và các văn bản, chỉ thị, hướng dẫn của cấp trên bằng hình thức trắc nghiệm trên máy tính; Kiểm tra thực hành động tác điều lệnh đội ngũ từng người không có súng (Đối với quân nhân thuộc các cơ quan, khoa giáo viên, Đại đội 10 thực hành động tác theo 2 bước (Bước 1: Làm nhanh khái quát động tác; Bước 3: Làm tổng hợp), đối với quân nhân thuộc các đơn vị quản lý học viên thực hiện động tác theo 3 bước (Bước 1: Làm nhanh khái quát động tác; Bước 2: Làm chậm phân tích từng cử động của động tác; Bước 3: Làm tổng hợp) và nêu những điểm chú ý khi thực hiện động tác).

 


Kiểm tra tại khu vực tập trung Nhà trường
 
 
Kiểm tra tại Đại đội 10
 

Kết quả kiểm tra là một trong những cơ sở để đánh giá chất lượng huấn luyện chiến đấu năm 2019 của Nhà trường. Theo kế hoạch, nội dung kiểm tra sẽ tiếp tục thực hiện vào ngày 23/10/2019 với nội dung kiểm tra nhận thức bằng hình thức trắc nghiệm.

 
Minh Tân – Văn Toán


Thông tin khác

ĐĂNG NHẬP HỆ THỐNG

THỐNG KÊ

Tổng số lượt truy cập:
Số lượt đang truy cập: