Nhà trường giao nhiệm vụ cho cán bộ tham gia hợp tác, đào tạo nhân lực tại Công ty TNHH Giải pháp phần mềm Tường Minh

Nằm trong chương trình hợp tác về đào tạo nhân lực và nghiên cứu phát triển phần mềm giữa Nhà trường với Công ty TNHH Giải pháp phần mềm Tường Minh (TMA) tại TP. Hồ Chí Minh. Chiều ngày 21 tháng 5 năm 2018 đồng chí Đại tá, Tiến sĩ Lê Xuân Hùng, Phó hiệu trưởng Nhà trường đã chủ trì giao nhiệm vụ cho 04 cán bộ, giảng viên của Nhà trường tham gia tập huấn, bồi dưỡng tại Công ty.

Đại tá Lê Xuân Hùng, Phó Hiệu trưởng Nhà trường giao nhiệm vụ cho cán bộ, giảng viên 
 
Tại buổi giao nhiệm vụ, đồng chí Phó hiệu trưởng nhấn mạnh “đây là sự quan tâm của lãnh đạo của chỉ huy Nhà trường trong công tác bồi dưỡng, đào tạo nguồn cán bộ chất lượng cao về công nghệ thông tin, đặc biệt là nâng cao kĩ năng thực hành, khai thác, quản lý và triển khai các dự án cũng như mở rộng quan hệ, hợp tác giữa Nhà trường với các doanh nghiệp”. Đồng chí Phó hiệu trưởng yêu cầu đoàn cán bộ của nhà trường trong quá trình học tập, công tác tại Công ty cần phát huy trách nhiệm chính trị, tinh thần đoàn kết, kỷ luật ham học hỏi, cầu tiến bộ phát huy truyền thống của Nhà trường trong tổ chức thực hiện mọi nhiệm vụ. Thời gian tập huấn, bồi dưỡng tại Công ty dự kiến khoảng 6 tháng.
CTV

Thông tin khác

Thông báo chính

ĐĂNG NHẬP HỆ THỐNG

THỐNG KÊ

Tổng số lượt truy cập:
Số lượt đang truy cập: