Nhà trường có 3 ứng viên hoàn thành xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh phó giáo sư tại Hội đồng chức danh giáo sư ngành khoa học quân sự năm 2017

Từ ngày 02/01 đến 08/01/2018, Hội đồng Chức danh Giáo sư ngành Khoa học quân sự (gồm 09 thành viên) đã tổ chức họp, xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư  năm 2017. Trường Sĩ quan Thông tin có 3 ứng viên tham gia. Trung tướng GS.TS Nguyễn Ngọc Thanh - Ủy viên Hội đồng Chức danh giáo sư Nhà nước, Chủ tịch Hội đồng Chức danh Giáo sư ngành Khoa học quân sự chủ trì phiên họp.  
 

 Hội đồng chức danh Giáo sư ngành Khoa học quân sự năm 2017
 
Các ứng viên phó giáo sư tham gia đợt xét lần này của Trường Sĩ quan Thông tin, bao gồm: Đại tá, TS. Bùi Sơn Hà - Hiệu trưởng; Đại tá, TS. Nguyễn Hà Hải - Trưởng Phòng Khoa học quân sự và Đại tá, TS. Phạm Văn Huynh - Chủ nhiệm Khoa Khoa học xã hội và nhân văn. Quy trình, qui định xét công nhận chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2017 của Hội đồng chức danh Giáo sư Nhà nước hết sức chặt chẽ và nghiêm túc. Đối với các ứng viên đăng ký xét tại Hội đồng chức danh Giáo sư ngành khoa học quân sự; sau khi hoàn thành hồ sơ đăng ký, tham gia xét duyệt hồ sơ, thẩm định trình độ tiếng Anh và báo cáo tổng quan kết quả nghiên cứu khoa học, công nghệ và đào tạo tại Hội đồng chức danh Giáo sư cơ sở Học viện Lục quân đạt yêu cầu trở lên sẽ được Hội đồng cơ sở đăng ký cho xét duyệt ở Hội đồng Chức danh Giáo sư ngành Khoa học quân sự.
 
Tại phiên họp, Hội đồng đã tiến hành thẩm định lại hồ sơ, đánh giá các tiêu chuẩn của từng ứng viên tham gia xét duyệt; các ứng viên phải báo cáo tổng quan kết quả nghiên cứu khoa học công nghệ và đào tạo, trả lời các câu hỏi chất vấn của Hội đồng bằng cả tiếng Việt và tiếng Anh; Hội đồng sẽ tiến hành bỏ phiếu kín đánh giá thông qua kết quả của từng ứng viên.
 

 
Đại tá, TS Bùi Sơn Hà báo cáo trước Hội đồng
Đại tá, TS Nguyễn Hà Hải báo cáo trước Hội đồngĐại tá, TS Phạm Văn Huynh báo cáo trước Hội đồng
 
Phát biểu tại phiên họp, GS.TS Nguyễn Ngọc Thanh - Chủ tịch Hội đồng đánh giá cao các “Báo cáo tổng quan kết quả nghiên cứu khoa học, công nghệ và đào tạo” và trình độ tiếng Anh của các ứng viên Trường Sĩ quan Thông tin tham gia xét duyệt đợt này; đồng thời, biểu dương về quy trình xét duyệt hết sức nghiêm túc, chặt chẽ của Hội đồng Chức danh Giáo sư ngành Khoa học quân sự năm 2017. Kết thúc phiên họp, Hội đồng đã tổng hợp kết quả bỏ phiếu của các thành viên Hội đồng đối với kết quả báo cáo của các ứng viên. Hội đồng Chức danh Giáo sư ngành Khoa học quân sự đã thống nhất công nhận các ứng viên của Nhà trường đủ điều kiện gửi hồ sơ lên Hội đồng chức danh Giáo sư Nhà nước xem xét công nhận chức danh phó giáo sư năm 2017.
                                                                                                                                      Phi Lâm

Thông tin khác

ĐĂNG NHẬP HỆ THỐNG

THỐNG KÊ

Tổng số lượt truy cập:
Số lượt đang truy cập: