Mức điểm nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển đại học quân sự năm 2020

TRƯỜNG SĨ QUAN THÔNG TIN                                                              CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
    HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH                                                                                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc        
           
                 
THÔNG BÁO
Mức điểm nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển
đại học quân sự năm 2020
 

Căn cứ Quy chế tuyển sinh đại học, tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non (ban hành kèm theo Thông tư số 09/2020/TT-BGDĐT ngày 07/5/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) và Công văn số 1778/BGD ĐT-GDĐH ngày 22/5/2020 về việc Hướng dẫn công tác tuyển sinh trình độ đại học năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Căn cứ kết luận của Hội đồng tuyển sinh Trường Sĩ quan Thông tin;         
Trường Sĩ quan Thông tin thông báo mức điểm nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển đào tạo đại học quân sự năm 2020 như sau:

1. Đối tượng, tiêu chuẩn tuyển sinh

Nhà trường nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển với các thí sinh đã nộp hồ sơ sơ tuyển về Trường Sĩ quan Thông tin hoặc theo nhóm các trường bao gồm các học viện: Hậu cần, Hải quân, Biên phòng, PK-KQ (hệ Chỉ huy tham mưu) và các trường sĩ quan: Lục quân1, Lục quân 2, Chính trị, Đặc công, Pháo binh, Tăng Thiếp giáp, Phòng hóa, Công binh khi thí sinh đã thay đổi nguyện vọng 1 (nguyện vọng cao nhất) theo đúng vùng miền và đối tượng tuyển sinh được các học viện, nhà trường gửi giấy thông báo đủ tiêu chuẩn sơ tuyển năm 2020.

2.  Phương thức xét tuyển

Xét tuyển trên cơ sở kết quả của Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 theo quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo, quy định của Bộ Quốc phòng.     
         
3. Mức điểm nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển đợt 1 (nguyện vọng 1)


TT Tổ hợp môn xét tuyển Chỉ tiêu Mức điểm
nhận HSXT
Ghi chú
1 -  Toán, Lý, Hóa
-  Toán , Lý, Anh
Miền Bắc: 274 15.00   Đủ điều kiện sơ tuyển
2 -  Toán, Lý, Hóa
-  Toán , Lý, Anh
Miền Nam: 147 15.00   Đủ điều kiện sơ tuyển
 
                                     HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH TRƯỜNG SĨ QUAN THÔNG TIN


Thông tin khác

ĐĂNG NHẬP HỆ THỐNG

THỐNG KÊ

Tổng số lượt truy cập:
Số lượt đang truy cập: