Lan tỏa giá trị Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh đến toàn xã hội

Kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969- 2019), Đoàn Thanh niên Nhà trường tổ chức Cuộc thi Sáng tác Infographic tìm hiểu về thân thế, sự nghiệp, tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh; những lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với thế hệ trẻ; hoàn cảnh ra đời, nội dung cơ bản và giá trị to lớn của Di chúc của Người và kết quả việc thực hiện theo Di chúc ở các đơn vị.
 

 


Cuộc thi được tổ chức theo hình thức mới, sáng tác các ấn phẩm Infographic (đồ họa hình ảnh), có độ phân giải cao, được kiểm duyệt, đăng tải trên Fanpage Sĩ quan thông tin – channel và Nhóm Chúng tôi là chiến sĩ của Nhà trường. Ban giám khảo đánh giá kết quả thông qua chất lượng, hình thức, nội dung của các ấn phẩm và số lượt tương tác (like, share) qua Fanpage và Nhóm của Nhà trường trên mạng xã hội. Hình thức này vừa giúp nâng cao trình độ sử dụng công nghệ thông tin cho cán bộ, giảng viên, học viên, sinh viên của Nhà trường, vừa nâng cao hiệu quả truyền thông, lan tỏa những giá trị cốt lõi của Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh đến toàn xã hội.

Đến nay, cuộc thi đã nhận được hơn 30 ấn phẩm dự thi đến từ cán bộ, học viên, sinh viên Nhà trường. Đặc biệt, có nhiều tác giả, nhóm tác giả đến từ các cơ quan đơn vị trong và ngoài quân đội gửi bài về tham gia Cuộc thi. Các ấn phẩm được đăng tải đã nhận được hàng chục ngàn lượt tương tác trên các trang mạng.

Hạn cuối nhận bài dự thi là 15/8/2019, Ban Giám khảo sẽ chấm điểm các ấn phẩm và tổ chức công bố, trao giải thưởng vào tuần đầu tháng 9 năm 2019.
 
Một số ấn phẩm dự thi: (Kính mời thủ trưởng và các đồng chí truy cập Fanpage Sĩ quan thông tin - Channel và Nhóm Chúng tôi là Chiến sĩ của Nhà trường trên mạng xã hội Facebook để xem nhiều sản phẩm hơn)

 

Sản phẩm dự thi  bằng Tiếng Anh của Đ/c Trần Hữu Mạnh, Tiểu đoàn 14
 
 
 

Sản phẩm dự thi của Nhóm tác giả: Lê Quang Hòa, Ngô Hoài Phương, Khoa KHXH&NV
  
 

Sản phẩm dự thi của Đ/c Trần Hoàng Diệp, Tiểu đoàn 14


Sản phẩm dự thi của Nhóm tác giả Trần Dương Hồng Trường, Nguyễn Văn Phúc, Đinh Đức Anh, Tiểu đoàn 28
 
 
 

Sản phẩm dự thi của Nhóm tác giả Đặng Văn Thủy, Trần Minh Tuấn, Tiểu đoàn 28
 


Sản phẩm dự thi của Đ/c Trần Tuấn Anh, Sư đoàn 316, Quân khu 2
 


Sản phẩm dự thi của Đ/c Dương Tiến, Tiểu đoàn 14
 


Sản phẩm dự thi của bạn Phạm Bình Dương, Ban Tuyên giáo Tỉnh đoàn Khánh Hòa

 
Hải Đường


Thông tin khác

ĐĂNG NHẬP HỆ THỐNG

THỐNG KÊ

Tổng số lượt truy cập:
Số lượt đang truy cập: