Khoa Quân sự chung tổ chức huấn luyện bắn súng ngắn K54 bài 1b, 1c cho cán bộ, sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp giữ chức vụ sĩ quan toàn trường

Ngày 06/6/2018, Khoa Quân sự chung tổ chức huấn luyện bắn súng ngắn K54 bài 1b, 1c cho cán bộ, sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp giữ chức vụ sĩ quan toàn trường.

Xác định đây là nội dung trọng tâm trong huấn luyện chiến đấu năm 2018, Khoa Quân sự chung đã tổ chức sinh hoạt quán triệt, giao nhiệm vụ cho các bộ phận đầy đủ, cụ thể, đồng thời triển khai làm tốt mọi công tác chuẩn bị huấn luyện. Tổ Kỹ thuật chiến đấu bộ binh đã tổ chức bồi dưỡng đội mẫu, biên soạn giáo án theo Chỉ thị số 26/QĐ-TM ngày 09 tháng 01 năm 2018 của Bộ Tổng Tham mưu và Hướng dẫn số 193/HD-QH ngày 22 tháng 01 năm 2018 của Cục Quân huấn, Bộ Tổng Tham mưu. Khoa Quân sự chung phối hợp chặt chẽ với Ban Tác chiến, Phòng Tham mưu hành chính và Tiểu đoàn 28 tổ chức chuẩn bị cơ sở vật chất, thao trường, bảo đảm tốt cho công tác huấn luyện.

 
Toàn cảnh buổi huấn luyện

 

Thông qua ngày huấn luyện, các đồng chí cán bộ, sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp giữ chức vụ sĩ quan trong toàn trường đã nắm được điều kiện thực hiện và quy tắc tiến hành bắn súng ngắn K54 bài 1b, 1c; những điểm chú ý trong quá trình bắn đạn thật và được giảng viên thống nhất phương pháp tổ chức luyện tập cho các đơn vị. Đây là cơ sở cho cán bộ, sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp giữ chức vụ sĩ quan luyện tập, bồi dưỡng chỉ huy và bắn đạn thật đạt kết quả cao.
               
Thành Nhân
  

 

Thông tin khác

ĐĂNG NHẬP HỆ THỐNG

THỐNG KÊ

Tổng số lượt truy cập:
Số lượt đang truy cập: