Khoa Quân sự chung thông qua chuyên đề "Ứng dụng công nghệ mô phỏng trong huấn luyện chiến thuật"

Sáng 02/12/2019, Khoa Quân sự chung tổ chức thông qua chuyên đề "Ứng dụng công nghệ mô phỏng trong huấn luyện chiến thuật" của đồng chí Đại úy Nguyễn Đức Hùng, giảng viên bộ môn Điều lệnh – Phương pháp huấn luyện quân sự. Tham gia có các đồng chí cán bộ, giảng viên trong khoa.

 
Đại úy Nguyễn Đức Hùng  thực hành báo cáo chuyên đề
 
 
Ban khoa học khoa và cán bộ, giảng viên tham gia thông qua chuyên đề
 
Trước khi giới thiệu chuyên đề, đồng chí Nguyễn Đức Hùng đã báo cáo kết quả tham gia khóa đào tạo, bồi dưỡng công nghệ thông tin (CNTT) cho cán bộ, giáo viên của các học viện, nhà trường quân đội do Cục Nhà trường, BTTM tổ chức tại Hà Nội vừa qua. Những kiến thức, kỹ năng được trang bị qua khóa đào tạo là cơ sở quan trọng để đồng chí Hùng đã nghiên cứu, xây dựng nội dung bài giảng phục vụ huấn luyện.
 
Chuyên đề "Ứng dụng công nghệ mô phỏng, thực tại ảo trong huấn luyện chiến thuật" là sản phẩm nghiên cứu đầu tiên của đồng chí Nguyễn Đức Hùng sau khóa đào tạo. Đây là một trong những nội dung có tính định hướng và ứng dụng quan trọng trong công tác giảng dạy chiến thuật ở Nhà trường, nhằm nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo.
 
Các đồng chí trong Ban khoa học khoa và cán bộ, giảng viên dự nghe báo cáo đã đóng góp các ý kiến để đồng chí Nguyễn Đức Hùng hoàn chỉnh nội dung chuyên đề. Qua hoạt động phương pháp góp phần giúp cán bộ, giảng viên trong khoa nâng cao trình độ hiểu biết trong các lĩnh vực nghiên cứu mới, bồi dưỡng kỹ năng khai thác, ứng dụng CNTT trong xây dựng nội dung bài giảng, nâng cao chất lượng huấn luyện của Khoa.
 
 

Viết Quyến

Thông tin khác

ĐĂNG NHẬP HỆ THỐNG

THỐNG KÊ

Tổng số lượt truy cập:
Số lượt đang truy cập: