Khoa Quân sự chung huấn luyện bắn súng ngắn K54 bài 1b, 1c cho sĩ quan, QNCN giữ chức vụ sĩ quan toàn trường

Từ 07/8 đến ngày 09/8/2019, Khoa Quân sự chung tiến hành huấn luyện bắn súng ngắn K54 bài 1b, 1c cho cán bộ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp giữ chức vụ sĩ quan toàn trường.
 
Xác định đây là nội dung trọng tâm trong huấn luyện chiến đấu năm 2019, Khoa đã tổ chức sinh hoạt quán triệt, giao nhiệm vụ cho các bộ phận đầy đủ, cụ thể, đồng thời triển khai làm tốt mọi công tác chuẩn bị huấn luyện. Bộ môn Kỹ thuật chiến đấu bộ binh đã tổ chức bồi dưỡng đội mẫu, biên soạn giáo án theo Chỉ thị số 26/QĐ-TM ngày 09 tháng 01 năm 2018 của Bộ Tổng Tham mưu và Hướng dẫn số 193/HD-QH ngày 22/01/2018 của Cục Quân huấn, Bộ Tổng Tham mưu. Khoa đã phối hợp chặt chẽ với Phòng Đào tạo và Tiểu đoàn 14 tổ chức chuẩn bị cơ sở vật chất, thao trường, bảo đảm tốt cho công tác huấn luyện.
 


Toàn cảnh huấn luyện


Giảng viên trong Khoa huấn luyện bắn súng ngắn K54 bài 1b, 1c
cho cán bộ SQ, QNCN giữ chức vụ sĩ quan

 
Thông qua ngày huấn luyện, các đồng chí cán bộ sĩ quan, QNCN giữ chức vụ sĩ quan trong toàn trường đã nắm chắc điều kiện và quy tắc tiến hành bắn súng ngắn K54 bài 1b, 1c; thành thạo động tác sử dụng súng cũng như những điểm chú ý trong quá trình bắn đạn thật; được giảng viên thống nhất phương pháp tổ chức luyện tập, làm cơ sở để các cơ quan, khoa, đơn vị tiếp tục tổ chức luyện tập và tham gia bắn đạn thật đạt kết quả cao.
                                                                                                                                                                             

Thành Nhân


Thông tin khác

ĐĂNG NHẬP HỆ THỐNG

THỐNG KÊ

Tổng số lượt truy cập:
Số lượt đang truy cập: