Khoa Kỹ thuật Cơ sở tổ chức cuộc thi sáng tạo khoa học công nghệ lần thứ ba

Chiều 06/12/2019, Khoa Kỹ thuật Cơ sở tổ chức cuộc thi sáng tạo khoa học công nghệ lần thứ ba. Sau các cuộc thi sáng tạo khoa học công nghệ lần thứ nhất và thứ hai thành công tốt đẹp, năm 2019 Khoa tiếp tục tổ chức cuộc thi lần thứ ba với hình thức các đề tài sáng kiến. Cuộc thi nhằm động viên và tạo phong trào nghiên cứu khoa học trong đội ngũ giảng viên trong Khoa, nâng cao trình độ về chuyên môn phục vụ cho công tác nghiên cứu, giáo dục đào tạo.
 
Cuộc thi sáng tạo khoa học cấp khoa lần này mỗi bộ môn có 01 sản phẩm tham gia dự thi của giảng viên hoặc hướng dẫn học viên thực hiện, cụ thể: Sản phẩm “Máy đóng gói tự động các sản phẩm” tác giả Triệu Xuân Quỳnh; “Thiết kế chế tạo mạch Inverter công suất vừa và nhỏ sử dụng trong hệ thống nguồn điện dự phòng” tác giả Lê Quí Thời; “Đọc giá trị ADC và DAC hiển thị kết quả lên LCD sử dụng ngôn ngữ lập trình Verilog HDL trên Kit FPGA Altera DE0” do giảng viên Nguyễn Văn Tuấn hướng dẫn và học viên Nguyễn Dương Hồng Trường - Tiểu đoàn 28 thực hiện; “Mô phỏng đặc trưng hướng 2D, 3D của Anten” tác giả Phạm Văn Quyết.
 
 
Đồng chí Lê Quí Thời trình bày sản phẩm nghiên cứu sáng tạo
 
 
Học viên Nguyễn Dương Hồng Trường - Tiểu đoàn 28 trình bày sản phẩm sáng tạo
 
Sau hơn 2 giờ chấm thi công tâm, chính xác, Ban khoa học khoa đánh giá các sản phẩm tham gia đều đạt khá; đồng thời yêu cầu các nhóm sản phẩm tiếp tục hoàn chỉnh để sản phẩm được vận dụng có hiệu quả vào giảng dạy, ứng dụng thực tế cũng như tham gia các cuộc thi cấp trường sau này.
 
Thành công của cuộc thi sáng tạo khoa học cấp khoa lần này là cơ sở để lãnh đạo khoa đánh giá chất lượng nghiên cứu khoa học của các giảng viên, đồng thời xác định các nội dung nghiên cứu tiếp theo phù hợp với điều kiện và sự phát triển của khoa học và công nghệ.
 
Tá Tý

Thông tin khác

ĐĂNG NHẬP HỆ THỐNG

THỐNG KÊ

Tổng số lượt truy cập:
Số lượt đang truy cập: