Khoa KHXH&NV: Tọa đàm “Đẩy mạnh phong trào thi đua đổi mới, sáng tạo dưới ánh sáng tư tưởng thi đua ái quốc Hồ Chí Minh”

Vừa qua, nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra “Lời kêu gọi Thi đua ái quốc” (11/6/1948 - 11/6/2018), Khoa KHXH&NV đã tổ chức Tọa đàm khoa học “Đẩy mạnh phong trào thi đua đổi mới, sáng tạo dưới ánh sáng tư tưởng thi đua ái quốc Hồ Chí Minh”. Tham dự có đông đảo cán bộ, giảng viên, nhân viên trong Khoa.

 Phát biểu đề dẫn đồng chí Đại tá, TS Hà Sĩ Chiến, Phó chủ nhiệm khoa nhấn mạnh: Thi đua yêu nước có vai trò quan trọng đối với sự nghiệp cách mạng của dân tộc ta. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, phong trào thi đua yêu nước của nhân dân ta từng bước phát triển, thực hiện thành công các nhiệm vụ cách mạng đem lại những thắng lợi vĩ đại trong sự nghiệp kháng chiến, kiến quốc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 70 năm trôi qua kể từ ngày chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc, đến nay tư tưởng của Người về thi đua ái quốc vẫn vẹn nguyên giá trị và mang tính thời sự sâu sắc, việc làm rõ hơn giá trị tư tưởng thi đua ái quốc và vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước trong thực tiễn hoạt động có ý nghĩa quan trọng góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của Khoa đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.Cán bộ, giáo viên, nhân viên tham dự Tọa đàm


Đại tá, TS Hà Sĩ Chiến, Phó Chủ nhiệm Khoa chủ trì Tọa đàm


Cán bộ, giáo viên, nhân viên tham luận sôi nổi


 Phát biểu tại buổi tọa đàm các tham luận đã tập trung: khai thác các giá trị tư tưởng thi đua ái quốc Hồ Chí Minh; nêu bật sự cần thiết đẩy mạnh phong trào thi đua đổi mới, sáng tạo ở Khoa; đề xuất các nội dung, biện pháp đẩy mạnh phong trào thi đua đổi mới, sáng tạo đáp ứng yêu cầu mới; phê phán những nhận thức lệch lạc, nói không đi đôi với làm, học tập không đi đôi với làm theo hoặc những dấu hiệu suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức lối sống trong đội ngũ cán bộ, đảng viên...

 Thành công của buổi tọa đàm đã làm sâu sắc thêm các giá trị tư tưởng thi đua ái quốc Hồ Chí Minh, góp phần xây dựng động cơ, quyết tâm thi đua đúng đắn, thúc đẩy cán bộ, giảng viên, nhân viên trong Khoa ra sức phấn đấu vươn lên hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

    Thành Nam
 

Thông tin khác

ĐĂNG NHẬP HỆ THỐNG

THỐNG KÊ

Tổng số lượt truy cập:
Số lượt đang truy cập: