Khoa Cơ bản: Báo cáo nghiên cứu "Giải pháp tâm lý đối với cảm hứng của người học trong việc học tập tiếng Anh"

Ngày 29/11/2019, Khoa Cơ Bản đã tổ chức buổi báo cáo nghiên cứu khoa học cho đồng chí Nguyễn Thị Hiền, giảng viên Bộ môn Ngoại ngữ. Đồng chí Thượng tá Trương Ngọc Hải - Chủ nhiệm Khoa chủ trì; tham gia có Ban Khoa học khoa và các giảng viên trong Bộ môn Ngoại ngữ.
 
 
Đồng chí Nguyễn Thị Hiền báo cáo đề tài nghiên cứu
 
Đồng chí Nguyễn Thị Hiền báo cáo nghiên cứu “Psychology Treatment for learners’ aspiration in learning English” (Giải pháp tâm lý đối với cảm hứng của người học trong việc học tập tiếng Anh). Đồng chí Hiền đã nghiên cứu, tổng hợp tài liệu và thực hiện báo cáo rõ ràng, nghiêm túc.
 
Các giảng viên tham dự đã đóng góp nhiều kinh nghiệm trong nâng cao cảm hứng người học trong quá trình học tập và góp ý cho báo cáo viên về nội dung, hình thức báo cáo. Kết thúc buổi báo cáo, Ban Khoa học khoa đánh giá cho điểm giảng viên Nguyễn Thị Hiền, đồng thời thủ trưởng khoa phát biểu động viên các giảng viên tích cực nghiên cứu, đẩy mạnh việc viết báo đăng các tạp chí trong và ngoài Quân đội.
 

Phạm Thị Thơm

Thông tin khác

ĐĂNG NHẬP HỆ THỐNG

THỐNG KÊ

Tổng số lượt truy cập:
Số lượt đang truy cập: