Khai mạc lớp giáo dục Quốc phòng an ninh cho sinh viên Trường Đại học Thái Bình Dương năm 2018

Sáng 08/01/2018, Trung tâm Giáo dục Quốc phòng an ninh tổ chức khai mạc lớp giáo dục Quốc phòng an ninh cho sinh viên Trường Đại học Thái Bình Dương năm 2018. Đại tá Lê Xuân Hùng, Phó Hiệu trưởng Nhà trường đến dự và phát biểu khai mạc.


Đại tá Lê Xuân Hùng, Phó Hiệu trưởng Nhà trường phát biểu khai mạc

Trong đợt này, Trường Đại học Thái Bình Dương có 243 sinh viên tham gia lớp học. Trong thời gian hai tháng, các sinh viên sẽ được được trang bị những kiến thức về đường lối quốc phòng - an ninh của Đảng và công tác quản lý nhà nước về quốc phòng, an ninh; về truyền thống đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc và nghệ thuật quân sự Việt Nam; về âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch chống phá cách mạng Việt Nam trong giai đoạn hiện nay; giúp các em nhận thức đúng đắn hơn về quan điểm, chủ trương của Đảng, Nhà nước ta về giải quyết các vấn đề trên biển Đông gắn với thực tiễn sự phát triển của đất nước. Đồng thời sinh viên sẽ trưởng thành toàn diện, tự tin, có kỹ năng quân sự, an ninh cần thiết đáp ứng yêu cầu xây dựng, cũng cố nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân, sẵn sàng bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
Khai mạc lớp giáo dục quốc phòng an ninh cho sinh viên Trường Cao đẳng Nghề Ninh Thuận


Trước đó, ngày 05/01/2018, Trung tâm đã tổ chức khai mạc và tiến hành giáo dục quốc phòng an ninh cho 250 sinh viên Trường Cao đẳng Nghề Ninh Thuận.

Trường Sinh

 

 
 
 

 

Thông tin khác

ĐĂNG NHẬP HỆ THỐNG

THỐNG KÊ

Tổng số lượt truy cập:
Số lượt đang truy cập: