Hoàn thành thi TNQG-TNCK năm học 2017-2018 cho các đối tượng ĐH21, ĐB1, HC17 và CĐ3

Sau 20 ngày tập trung cao độ, ngày 21/6/2018, đợt 1 kỳ thi tốt nghiệp quốc gia, tốt nghiệp cuối khóa năm học 2017 - 2018 cho 274 đồng chí học viên thuộc các đối tượng Đào tạo sĩ quan cấp phân đội trình độ đại học khóa 21 (ĐH21); Đào tạo đại học văn bằng 2 khóa 1 (ĐB1); Đào tạo hoàn thiện cao đẳng khóa 17 (HC17) và Đào tạo sĩ quan cấp phân đội trình độ cao đẳng khóa 3 (CĐ3) đã hoàn thành tốt các nội dung, bảo đảm nghiêm túc, khách quan, chính xác.

Thi môn CTĐ, CTCTThi môn Tổ chức Thông tin


Thi môn Nghiệp vụ viễn thông


Thi môn Kỹ thuật viễn thông


Thi môn Quản lý chỉ huy và huấn luyện bộ đội

 

 Với sự quan tâm sâu sát của Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường, cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, khoa, đơn vị và sự nỗ lực, cố gắng trong ôn luyện, thực hiện các môn thi của học viên, đợt 1 của kỳ thi năm nay đã diễn ra theo đúng kế hoạch, đạt mục đích, yêu cầu đề ra. Các tiểu ban chấm thi ở tất cả các môn thi đều phát huy tốt tinh thần trách nhiệm, coi, chấm thi chặt chẽ, đánh giá đúng thực chất kiến thức, năng lực học viên. 100% học viên tham gia đầy đủ các môn thi, quá trình thi nghiêm túc, tập trung, chấp hành nghiêm quy chế.
Kết quả các các nội dung thi cụ thể như sau:
- Môn CTĐ, CTCT: 11 đồng chí đạt loại Giỏi (4%); 195 đồng chí đạt Khá (71,18%); 68 đồng chí đạt yêu cầu (24,82%).
- Môn Kỹ thuật viễn thông: 16 đồng chí đạt loại giỏi (5,84%); 205 đồng chí đạt Khá (74,82%); 53 đồng chí Đạt yêu cầu (19,34%).
- Môn Nghiệp vụ viễn thông: 12 đồng chí đạt Giỏi (4,38%); 205 đồng chí đạt Khá (74,82%); 57 đồng chí Đạt yêu cầu (20,8%).
- Môn Tổ chức Thông tin: 08 đồng chí đạt Giỏi (2,92%); 223 đồng chí đạt Khá (81,39%); 43 đồng chí Đạt yêu cầu (15,69%).
- Môn Quản lý chỉ huy và huấn luyện bộ đội: 06 đồng chí đạt Giỏi (2,19%); 251 đồng chí đạt Khá (91,61%); 17 đồng chí đạt yêu cầu (6,2%).
 
Tiêu biểu trong tham gia thi các nội dung có các học viên: Nguyễn Đăng Thiên Phú, Bùi Ngọc Thông, Trần Hữu Mạnh, Vũ Khánh Nam, Nguyễn Bá Hà Dương, Nguyễn Trần Cường, Đào Ngọc Anh, Đậu Bá Tiệp, Lê Như Thành, Lê Mạnh Trường.
Hoàn thành tốt đợt 1 là cơ sở cho các cơ quan, khoa, đơn vị rút kinh nghiệm để tiếp tục tổ chức tốt đợt 2 kỳ thi TNQG-TNCK năm học 2017-2018; đồng thời là động lực để cho các đối tượng học viên, sinh viên cuối khóa còn lại vững tin bước vào kỳ thi và quyết tâm đạt kết quả cao hơn.
 
   Hoàng Đà
 

Thông tin khác

ĐĂNG NHẬP HỆ THỐNG

THỐNG KÊ

Tổng số lượt truy cập:
Số lượt đang truy cập: