Hoàn thành kiểm tra bắn đạn thật bắn súng ngắn K54 bài 1b, 1c cho sĩ quan, QNCN giữ chức vụ sĩ quan

Thực hiện kế hoạch huấn luyện chiến đấu năm 2018, từ 04/7 đến 07/7/2018, Nhà trường tổ chức kiểm tra bắn đạn thật súng ngắn K54 bài 1b, 1c cho sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp giữ chức vụ sĩ quan toàn trường tại thao trường Dục Mỹ, xã Ninh Sim, huyện Ninh Hòa.

Xác định đây là nội dung quan trọng trong huấn luyện chiến đấu, Nhà trường đã  tiến hành quán triệt, giao nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan, khoa, đơn vị tổ chức cho cán bộ, QNCN giữ chức vụ sĩ quan tham gia tập huấn, luyện tập nghiêm túc dưới sự hướng dẫn của giáo viên khoa Quân sự chung. Để bảo đảm cho kiểm tra bắn đạt kết quả cao, an toàn tuyệt đối, Nhà trường đã triển khai làm tốt công tác chuẩn bị về con người như quán triệt kỹ các quy định, quy tắc trong thực hiện bài bắn cho các đối tượng trước khi vào thực hiện nội dung; chuẩn bị có chất lượng đối với lực lượng dẫn bắn, báo bia, cảnh giới, phục vụ; chuẩn bị tốt về cơ sở vật chất như kiểm tra, lựa chọn súng, đạn phải đạt chất lượng theo quy định; chuẩn bị bia bắn, thao trường và các mặt bảo đảm khác.

 

Tổ chức quán triệt quy định bài bắn, quy tắc an toàn trước khi bước vào thực hiện bài bắn


Sẵn sàng thực hiện bài bắn


Đại tá Phạm Văn Sự, Phó Hiệu trưởng Nhà trường kiểm tra, chỉ đạo các buổi bắn


Toàn cảnh thao trường kiểm tra bắn đạn thật

 

Quá trình thực hành kiểm tra bắn đạn thật, nhìn chung các đồng chí sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp giữ chức vụ sĩ quan đã nắm vững yếu lĩnh động tác bắn, thực hiện bài bắn tự tin, chấp hành nghiêm quy định thao trường và quy tắc an toàn. Kết quả kiểm tra đối với 381 đồng chí cụ thể như sau: Giỏi 07 đồng chí, Khá 65 đồng chí, Trung bình 245 đồng chí và Không đạt yêu cầu 01 đồng chí; toàn đơn vị an toàn tuyệt đối về người và vũ khí trang bị. Tiêu biểu trong kiểm tra bắn đạn thật có các đồng chí: Nguyễn Thị Hiền, Trần Nguyễn Thị Nhật Lệ, Nguyễn Trường Sinh, Phạm Văn Tuấn….
Kết quả kiểm tra là cơ sở để Nhà trường rút kinh nghiệm, có những biện pháp hiệu quả để nâng cao chất lượng huấn luyện chiến đấu nói chung và chất lượng bắn súng K54 nói riêng; là nội dung quan trọng để đội ngũ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp giữ chức vụ sĩ quan tự đánh giá được những điểm mạnh, yếu của bản thân trong thực hiện bài bắn, từ đó tiếp tục luyện tập, nâng cao bản lĩnh, kỹ năng để bắn đạn thật các năm tiếp theo đạt kết quả cao hơn.
 
Thành Nhân
 

 
                                                                                       


Thông tin khác

ĐĂNG NHẬP HỆ THỐNG

THỐNG KÊ

Tổng số lượt truy cập:
Số lượt đang truy cập: