Hệ 20: Ổn định nơi ăn ở, sinh hoạt, học tập cho học viên đào tạo văn bằng 2, khóa 3

Ngày 20/9/2018, Hệ 20 đã phối hợp với các cơ quan Nhà trường tổ chức tiếp nhận 57 học viên đào tạo văn bằng 2, khóa 3 về đơn vị.

Sau khi nhận kế hoạch tiếp nhận học viên, Đảng ủy, Ban chỉ huy Hệ đã quán triệt, chỉ đạo Đại đội ĐB3 củng cố, vệ sinh doanh trại, sắp đặt chính quy, chuẩn bị tài liệu, vật chất huấn luyện,… nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho học viên nhanh chóng ổn định nơi ăn ở và bước vào học tập, rèn luyện.Chuẩn bị tài liệu, bút ký học tập


Tổ chức ngoại khóa cho học viên

Cùng với đó, Đại đội ĐB3 đã nhanh chóng kiện toàn tổ chức, biên chế và tiến hành sinh hoạt với toàn thể học viên. Trong sinh hoạt, cán bộ đại đội đã giới thiệu về lịch sử, truyền thống vẻ vang của đơn vị và Nhà trường; khái quát về vị trí đóng quân, về mục tiêu, yêu cầu đào tạo, đồng thời tổ chức huấn luyện, hướng dẫn về một số quy định của đơn vị.
Qua các hoạt động của đơn vị đã giúp cho từng học viên sớm ổn định, an tâm tư tưởng, xây dựng động cơ, thái độ học tập, rèn luyện đúng đắn, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ khóa học.

Văn Khánh

 

 
 

 

Thông tin khác

ĐĂNG NHẬP HỆ THỐNG

THỐNG KÊ

Tổng số lượt truy cập:
Số lượt đang truy cập: