Đoàn công tác của Bộ Tư lệnh kiểm tra công tác tổ chức thi tốt nghiệp quốc gia, tốt nghiệp cuối khóa năm học 2017-2018 của Nhà trường

Ngày 09/6/2018, Đoàn công tác của Bộ Tư lệnh do đồng chí Thượng tá Hoàng Văn Điển, Phó trưởng Phòng Quân huấn - Nhà trường làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra công tác tổ chức thi tốt nghiệp quốc gia, tốt nghiệp cuối khóa năm học 2017-2018 của Trường Sĩ quan Thông tin. Tham gia trong Đoàn công tác có các đồng chí Phòng Quân huấn - Nhà trường, Bộ Tham mưu; Phòng Tổ chức, Cục Chính trị; Phòng Tham mưu-Kế hoạch, Cục Kỹ thuật Binh chủng.

Sau khi nghe lãnh đạo, chỉ huy Nhà trường báo cáo về công tác chuẩn bị và tổ chức kỳ thi tốt nghiệp quốc gia, tốt nghiệp cuối khóa năm học 2017-2018, Đoàn công tác đã tiến hành kiểm tra thực tế về chất lượng công tác chuẩn bị, tổ chức, điều hành thi; việc thực hiện quy trình, quy chế thi và công tác tổ chức coi, chấm thi.Thượng tá Hoàng Văn Điển, Phó trưởng Phòng Quân huấn - Nhà trường dự kiểm tra công tác coi, chấm thi

 

Qua kiểm tra, Đoàn công tác đã đánh giá cao công tác tổ chức chuẩn bị và điều hành thi của Nhà trường. Nhà trường đã xây dựng đầy đủ hệ thống văn bản và quán triệt đầy đủ quy chế, quy định, hướng dẫn, lịch điều hành thi đến toàn thể cán bộ, giảng viên tham gia coi thi, chấm thi và học viên dự thi chặt chẽ, đúng quy định. Làm tốt công tác biên soạn đề thi, đáp án; tiến hành quản lý chặt chẽ, đúng quy định. Các cấp ủy, chi bộ có học viên tham gia thi đều có nghị quyết chuyên đề lãnh đạo việc ôn, thi TNQG-TNCK, xác định rõ chỉ tiêu cho từng đối tượng. Xây dựng và triển khai thực hiện tốt kế hoạch CTĐ, CTCT, kế hoạch tuyên truyền cổ động trong kỳ thi; tổ chức tốt việc đưa tin qua hệ thống truyền thanh nội bộ, Cổng TTĐT Nhà trường, qua đó đã  khích lệ được tinh thần cố gắng, tạo khí thế quyết tâm đạt kết quả cao nhất. Công tác bảo đảm vật chất, vũ khí trang bị kỹ thuật cho ôn, thi đầy đủ, chu đáo. Sắp xếp lịch ôn, thi và khu vực thi khoa học, hợp lý. Công tác phối hợp giữa các cơ quan, khoa và đơn vị trong điều hành thi chặt chẽ, nhịp nhàng. Thực hiện nghiêm túc các quy định, quy chế trong coi thi, chấm thi; việc chấm thi bám sát đáp án và parem điểm; nhận xét, đánh giá cụ thể, khách quan, công bằng. Học viên có ý chí quyết tâm cao trong ôn, thi; nắm được nội dung và vận dụng vào giải quyết các tình huống đạt khá; khẩu khí, tác phong tốt.

 Bên cạnh đó, Đoàn cũng chỉ ra một số điểm còn tồn tại, như một số học viên nắm tính năng, kỹ thuật các trang bị thông tin chưa chắc nên vận dụng vào tổ chức bảo đảm thông tin theo tình huống đặt ra chưa phù hợp; thực hành huấn luyện của một vài học viên chưa thuần thục.

 Lĩnh hội các ý kiến kết luận của Đoàn công tác, thời gian tới, Nhà trường sẽ rút kinh nghiệm, tiếp tục duy trì thi nghiêm túc, đúng quy định, quy chế, đảm bảo khách quan, công bằng và khắc phục những tồn tại mà Đoàn đã chỉ ra, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ thi TNQG-TNCK năm học 2017 – 2018.

Trường Sinh

 
 
 

 
 
 
 

Thông tin khác

ĐĂNG NHẬP HỆ THỐNG

THỐNG KÊ

Tổng số lượt truy cập:
Số lượt đang truy cập: