Đảng ủy Nhà trường kiểm tra đối với Đảng ủy Tiểu đoàn 28

Ngày 30/10/2019, Đoàn kiểm tra của Đảng ủy Nhà trường do Đại tá Tống Hùng Dũng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Nhà trường làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra đối với Đảng ủy Tiểu đoàn 28 và các đồng chí bí thư, phó bí thư Đảng ủy Tiểu đoàn theo kế hoạch năm 2019. Phục vụ kiểm tra có các đồng chí trong Đảng ủy Tiểu đoàn, cấp ủy, chỉ huy các đơn vị trực thuộc Tiểu đoàn.

 
          
Đồng chí Đại tá Tống Hùng Dũng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Nhà trường,
Trưởng đoàn kiểm tra quán triệt quyết định, kế hoạch kiểm tra của Đảng ủy Nhà trường
 

Đối với tập thể Đảng ủy Tiểu đoàn, Đoàn kiểm tra 02 nội dung là Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và Công tác xây dựng Đảng. Đối với cá nhân Bí thư, Phó bí thư Đảng ủy, nội dung kiểm tra tập trung chủ yếu vào: Thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; chấp hành nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình; việc tự học tập nâng cao trình độ, phương pháp, tác phong công tác... Đoàn kiểm tra đã tiến hành nghiên cứu hồ sơ, kiểm tra nền nếp sổ sách, hoạt động thực tiễn của Đảng ủy và đơn vị; dự hội nghị của các chi bộ, đóng góp ý kiến cho tập thể Đảng ủy, cá nhân đồng chí Bí thư, Phó bí thư Đảng ủy và hội nghị Đảng ủy Tiểu đoàn tự kiểm tra theo nội dung được kiểm tra.

 
 
Đoàn kiểm tra tiến hành kiểm tra hồ sơ, sổ sách của đơn vị

  
Kết luận sơ bộ, Đoàn kiểm tra đánh giá cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Tiểu đoàn trong tổ chức, chuẩn bị và triển khai thực hiện đúng mục đích, yêu cầu, nội dung kiểm tra. Tập thể Đảng ủy và Bí thư, Phó bí thư Đảng ủy Tiểu đoàn được kiểm tra lần này đều chấp hành, thực hiện tốt các nội dung được kiểm tra. Đoàn yêu cầu Đảng ủy Tiểu đoàn và các đồng chí được kiểm tra cần nghiêm túc tiếp thu ý kiến đóng góp phê bình, xây dựng kế hoạch phát huy ưu điểm, khắc phục hạn chế, khuyết điểm, lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ.
 
Đây là việc làm thường xuyên trong hoạt động lãnh đạo của Đảng ủy Nhà trường, nhằm đánh giá thực chất năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng trực thuộc trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và trong công tác xây dựng Đảng; đánh giá việc phát huy vai trò của người cán bộ chủ trì trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao và rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống. Qua kiểm tra giúp cho các tổ chức Đảng và chủ trì các cấp phát huy ưu điểm, khắc phục thiếu sót, khuyết điểm, nâng cao chất lượng lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao./.
 
 

CTV


Thông tin khác

ĐĂNG NHẬP HỆ THỐNG

THỐNG KÊ

Tổng số lượt truy cập:
Số lượt đang truy cập: