Cán bộ, học viên Tiểu đoàn 28 giúp dân nạo vét kênh mương khắc phục tình trạng ngập úng do mưa lớn

Trước tình trạng mưa lớn gây ngập úng cục bộ trên tuyến đường Điện Biên Phủ, phường Vĩnh Hòa làm ảnh hưởng tới môi trường và việc đi lại của nhân dân những ngày vừa qua, Tiểu đoàn 28 đã tổ chức cho toàn thể cán bộ, học viên tiến hành nạo vét, khơi thông hệ thống kênh mương, rãnh thoát nước để giải quyết tình trạng ngập úng, đảm bảo cho các phương tiện giao thông lưu thông an toàn.
 
Cán bộ, học viên Tiểu đoàn 28 khơi thông mương thoát nước

 Mặc dù khối lượng công việc nhiều nhưng với sự chỉ đạo sâu sát, phân công cụ thể của chỉ huy đơn vị và tinh thần đoàn kết, quyết tâm của cán bộ, học viên, chỉ trong hai ngày 22 - 23/9, toàn Tiểu đoàn đã đào mới và nạo vét bùn đất, rác thải khơi thông gần 1 km mương thoát nước. Với công tác tổ chức chu đáo, chặt chẽ, việc giúp dân nạo vét kênh mương, khơi thông dòng chảy, giải quyết ngập úng của Tiểu đoàn 28 đã hoàn thành, đảm bảo yêu cầu đề ra và an toàn tuyệt đối. Qua hoạt động đã góp phần tăng cường tình đoàn kết giữa nhân dân và Nhà trường, để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng nhân dân.

Đình Dũng

 

Thông tin khác

ĐĂNG NHẬP HỆ THỐNG

THỐNG KÊ

Tổng số lượt truy cập:
Số lượt đang truy cập: