• Học viện mạng Cisco Trường Đại học Thông tin liên lạc tham gia chuỗi sự kiện “Find yourself in the Future”
    Sáng ngày 02 tháng 12 năm 2015, tại Trung tâm CNTT và Ngoại ngữ Trường Đại học Thông tin liên lạc, Học viện mạng Cisco Trường Đại học Thông tin liên lạc đã tổ chức tham gia chuỗi sự kiện “Find yourself in the Future” do Hệ thống học viện mạng Cisco toàn cầu tổ chức. Tham gia chuỗi sự kiện có hơn 30 cán bộ, giảng viên, sinh viên của Nhà trường.
  • Giới thiệu Mô hình Thiết bị bay không người lái Chiều ngày 15.6.2017 khoa Kỹ thuật Cơ sở tổ chức báo cáo chuyên đề “Giới thiệu Mô hình Thiết bị bay không người lái” của tác giả Lê Quí Thời.
  • Bảo vệ Luận án Tiến sĩ
    Sáng ngày 28 tháng 10 năm 2017, tại Học viện Kỹ thuật Quân sự,nghiên cứu sinh Hà Quốc Anh, Chủ nhiệm bộ môn Chuyển mạch, Khoa Kỹ thuật viễn thông đã bảo vệ thành công Luận án Tiến sĩ trước Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Học viện.

Thông báo chính

ĐĂNG NHẬP HỆ THỐNG

THỐNG KÊ

Tổng số lượt truy cập:
Số lượt đang truy cập: