THỐNG KÊ

Tổng số lượt truy cập:
Số lượt đang truy cập:
Trung tâm Công nghệ thông tin và Ngoại ngữ triển khai ứng dụng phần mềm chữ ký số nội bộ Nhằm đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác chỉ đạo và điều hành ở Trường sĩ quan Thông tin, Trung tâm Công nghệ thông tin và Ngoại ngữ (CNTT và NN) đã tiến hành nghiên cứu xây dựng phần mềm chữ ký số nội bộ. Sau 02 tháng thử nghiệm và phát triển, Trung tâm CNTT và NN đã hoàn thiện sản phẩm và triển khai ứng dụng trong Nhà trường, bước đầu đạt được đúng yêu cầu, chỉ tiêu đề ra.
 

ĐĂNG NHẬP HỆ THỐNG