THỐNG KÊ

Tổng số lượt truy cập:
Số lượt đang truy cập:
PHÁT HUY TRUYỀN THỐNG NHÀ TRƯỜNG ANH HÙNG, QUYẾT TÂM HOÀN THÀNH XUẤT SẮC MỌI NHIỆM VỤ TRONG TÌNH HÌNH MỚI
Cách đây 68 năm, cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược của quân và dân ta bước vào giai đoạn quyết định. Lúc này, nhiệm vụ bảo đảm thông tin liên lạc (TTLL) phục vụ chỉ huy tác chiến đặt ra yêu cầu cấp thiết đối với công tác đào tạo đội ngũ cán bộ, nhân viên chuyên môn kỹ thuật thông tin.

ĐĂNG NHẬP HỆ THỐNG