THỐNG KÊ

Tổng số lượt truy cập:
Số lượt đang truy cập:
Trường Sĩ quan Thông tin: Lễ tốt nghiệp ra trường cho học viên khoá ĐH22, ĐB02
Sáng 16/8/2019, Trường sĩ quan Thông tin tổ chức Lễ tốt nghiệp ra trường cho học viên khoá Đào tạo sĩ quan chỉ huy tham mưu thông tin cấp phân đội, trình độ đại học khoá 22 (ĐH22) và Đào tạo sĩ quan chỉ huy tham mưu thông tin cấp phân đội, trình độ đại học văn bằng thứ 2 khóa 2 (ĐB02). 

ĐĂNG NHẬP HỆ THỐNG