THỐNG KÊ

Tổng số lượt truy cập:
Số lượt đang truy cập:
Trường Đại học Thông tin liên lạc thông báo tuyển sinh các lớp tiếng Nhật ngắn hạn Trường Đại học Thông Tin Liên Lạc – Trung tâm công nghệ thông tin và ngoại ngữ (Mitech) cùng hợp tác với công ty Valley Campus Sài Gòn (VCS) và các doanh nghiệp của Nhật Bản tổ chức chương trình đào tạo hướng nghiệp nhằm định hướng nghề nghiệp, tạo môi trường cho sinh viên tiếp xúc các cơ hội học tập và làm việc tại Nhật Bản thông qua các chương trình học bổng du học, chương trình internship tại Nhật Bản dành cho sinh viên các trường đại học, chương trình kỹ sư cầu nối (BrSE), chương trình làm việc tại Nhật

ĐĂNG NHẬP HỆ THỐNG