THỐNG KÊ

Tổng số lượt truy cập:
Số lượt đang truy cập:
Đề án Tuyển sinh Trường Sĩ quan Thông tin năm 2019
Trường Sĩ quan Thông tin - trường đại học thuộc hệ thống giáo dục đại học quốc gia, tiền thân là Trường Thông tin được thành lập ngày 11 tháng 11 năm 1951 theo Quyết định số 132/QĐ của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Nhà trường có chức năng đào tạo bồi dưỡng cán bộ, sĩ quan thông tin cho Quân đội; đào tạo nguồn nhân lực phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. 

ĐĂNG NHẬP HỆ THỐNG