THỐNG KÊ

Tổng số lượt truy cập:
Số lượt đang truy cập:
Trường Đại học Thông tin liên lạc đăng cai tổ chức Đại hội Toán học Việt Nam lần thứ IX
Sáng ngày 14/8/2018, Đại hội Toán học Việt Nam lần thứ IX đã khai mạc tại Trường Đại học Thông tin liên lạc. Đại hội do Hội Toán học Việt Nam, Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán, Viện Toán học Việt Nam phối hợp tổ chức, dưới sự tài trợ của Chương trình Trọng điểm quốc gia Phát triển Toán học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam và Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa.

Thông báo chính

ĐĂNG NHẬP HỆ THỐNG