THỐNG KÊ

Tổng số lượt truy cập:
Số lượt đang truy cập:
Trường Đại học Thông tin liên lạc ký kế hợp tác với Công ty TECAPRO

Ngày 07/4/2015, Trường Đại học Thông tin liên lạc và Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên ứng dụng kỹ thuật và sản xuất (TECAPRO) Bộ Quốc phòng đã ký kết thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực giáo dục đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ. 

TÌM KIẾM

Thông báo chính

ĐĂNG NHẬP HỆ THỐNG