THỐNG KÊ

Tổng số lượt truy cập:
Số lượt đang truy cập:
Trường Đại học Thông tin liên lạc tổ chức tập huấn về công nghệ GIS Trong ba ngày 27, 28 và 29.10.2014, Trường Đại học Thông tin liên lạc đã phối hợp với Công ty Esri VietNam tổ chức tập huấn về công nghệ GIS (Geographic Information System: Hệ thống thông tin địa lý) cho cán bộ, giảng viên, sinh viên Nhà trường.

TÌM KIẾM

Thông báo chính

ĐĂNG NHẬP HỆ THỐNG